Life coaching skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów.

Life coaching jest nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi pozwalających wykorzystać swój potencjał w osiąganiu własnych celów. Coaching opiera się na założeniu że każda osoba ma wystarczające zasoby, aby poradzić sobie ze swoim problemem. Tak więc coach nie jest osobą, która doradza lub dokonuje zmiany – jest kimś, kto poprzez odpowiednie pytania, ćwiczenia, wskazuje kierunek oraz dostarcza potrzebnych narzędzi, dzięki którym osoba coachowana (coachee) samodzielnie dokonuje zmiany w swoim życiu lub podejmie się kroków wymaganych do osiągnięcia celu. Dzięki temu coachee bierze odpowiedzialność za rezultaty własnych działań - wypracowane we współpracy z coachem. Coach jest nauczycielem. Pomaga osobie coachowanej odnaleźć tą właściwą drogę i najbardziej odpowiednie pomysły do realizacji postawionych celów lub rozwiązania konkretnych problemów.

Coaching – czym nie jest

Coaching – jest aktywną formą wspierania rozwoju klienta – w coachingu określanego terminem ‚coachee’. Warto jednak wyjaśnić czym ta forma wspiarcia osób nie jest. Zdaję sobie sprawę, że jest to opis poprzez przeczenie. Jednak na coaching bardzo często przychodzą klienci z pewnymi swoimi własnymi wyobrażeniami i oczekiwaniami. Niestety dość naturalną jest postawa – Pan/i Coach zrobi, zaproponuje, poda na tacy…